Ngắm căn bếp này sau cải tạo, nhiều người phải thốt lên "vịt hóa thiên nga"