Nhà 3 tầng trắng muốt đẹp như tranh “nổi bần bật” giữa dãy phố cổ kính