Những phòng ngủ tí hon nhưng làm “đốn tim” cả vạn người